Bergs VA AB äger och driver ett reningsverk och ett vattenverk i Berg på Möja.

 

150 fastigheter är anslutna till VA-verket.

Bolaget ägs av ägarna till de anslutna fastigheterna enligt principen en aktie per fastighet.

Information om styrelse, adress mm finns under rubriken ”KONTAKT”.