Vattenkvalitet

Mätningar 2015


Mätningar 2016


Mätningar 2017


Mätningar 2018


Mätningar 2019


Mätningar 2020


Mätningar 2021