Årskrönika 2018 BVA

Publicerad den 20 February 2019
 • Tillsyn och underhåll av vatten- och avloppsverk har under året skötts av Peter Undin, Berra Lindblad och Johan Sundman med veckovist ansvar.
   
 • Vatten- och avloppsprover har tagits vid åtta tillfällen enligt Värmdö kommuns krav.
  Samtliga vattenprover var godkända och provsvaren går att se på vår hemsida under rubriken ”vattenkvalitet”. Vårt avloppsvatten har renats vad gäller fosfor med 98 % och vad gäller BOD7 (syreförbrukande ämnen) också med 98 %. Vi klarar därmed kommunens krav på fosfor men inte riktigt för BOD7.
   
 • Årsstämman hölls i Möja-hallen 2018-05-12.
  På årsstämman beslutades om en nyemission på 40 000 från 140 000 till 180 000.
  Anledningen var att BVA hade slut på aktier och tanken är att alla ägare till en ansluten fastighet ska kunna vara aktieägare.
   
 • En kväll i mars råkade vi ut för ett haveri i vattenverket. En slangkoppling gick sönder på inkommande sjövatten i takhöjd och allt dränktes i vatten inklusive vårt dataskåp.
  Det blev kortslutning, totalstopp och översvämning. Redan nästa morgon kom leverantören, El-kullis, med svävare till Möja. Vid lunchtid hade vi åter vatten.
  Haverikostnaderna täcktes av vår försäkring.
  (Slangkopplingen i taket är numera borttagen och svetsad). 
   
 • I maj installerades vattenmaskin nummer 3. Den har en angiven kapacitet på 45 kbm/dygn vilket gör att vi nu totalt kan producera mellan 105 - 115 kbm/dygn. 
  2018 hade vi ca. 125 anslutna fastigheter (+ ca. 25 som inte var färdiga med sin inkoppling). Högsta belastningen 2018 var under midsommar med en åtgång på 68 kbm.   
   
 • I samband med att vi installerade vattenmaskin 3 blev vi tvungna att byta ut sjövattenpumpen till en med större kapacitet (+ en i reserv). Våra två gamla pumpar såldes till andra anläggningar i Stockholms skärgård. BVA har även sålt två mindre vattenmaskiner som vi tidigare hade som reserv- och vintermaskiner. Dessa köpte vi begagnade av restaurang Pärlan och de återfinns nu på Ingmarsö.  
   
 • Under hösten har Berra Lindblad börjat gräva för anslutning av 9 fastigheter i Norrsundshage. Arbetet fortsätter i vår när tjälen är borta.
   
 • Förutom Norrsundshage har BVA tecknat 3 st. nya anslutningsavtal under 2018. 
   
 • Arbetet med att ta fram exakta kartor var våra VA-ledningar, ventiler och brunnar är nedgrävda har fortsatt. Inmätningen sker med hjälp av GPS-punkter. 
   
 • BVA har under året presenterat tjänsten ”Felanmälan” på hemsidan (under kontakt).
  Via ett mail, som omvandlas till ett SMS, ringer jourhavande tillsynsman upp.
   
 • Berra Lindblad har börjat åta sig underhållsservice av avloppstanken.
  De som inte själva vill utföra den årliga rengöringen/kontrollen kan teckna avtal med Berra (070-865 75 52).  
   


Årskrönika 2017 BVA

Publicerad den 23 January 2018
 • Tillsyn och underhåll av vatten- och avloppsverk har under året skötts av Peter Undin, Berra Lindblad och Johan Sundman med veckovist ansvar.
 • Kontrollbesök har gjorts från Värmdö kommun både avseende vattenverket och reningsverket. Allt OK.
 • Vatten- och avloppsprover har tagits vid åtta tillfällen enligt Värmdö kommuns krav.
 • Samtliga vattenprover var godkända och provsvaren går att se på vår hemsida under rubriken ”vattenkvalitet”. Vårt avloppsvatten renas vad gäller fosfor med 97,8 % och vad gäller BOD7 (syreförbrukande ämnen) med 94,6 %. Vi klarar därmed kommunens krav på fosfor men inte riktigt för BOD7.
 • Årsstämman hölls i Möja-hallen 2017-04-29.
 • Under våren och sommaren färdigställdes ”projekt Stackängen” där 15 fastigheter ansluts till BVA.
 • Under hösten installerades:
  • Evodor luktreducerare som tar bort den lukt från reningsverket som ibland förekom.
  • Dose Master pH-justerare som justerar (minskar) pH-värdet på uen till önskat värde.
 • BVA har installerat brandlarm i båda husen.
 • 9 fastigheter i Norrsundshage har framfört önskemål om anslutning till BVA.
 • Tänkbar dragning av ledningar är ”utpinnad” och markupplåtelseavtal är skrivna.
 • Planerad grävstart våren 2018. 
 • En tredje vattenreningsmaskin är beställd för leverans våren 2018.


Årskrönika 2016 BVA

Publicerad den 18 February 2017
 • Tillsyn och underhåll av vatten- och avloppsverk har skötts av Peter Undin, Berra Lindblad och Johan Sundman med veckovist ansvar. Magnus Wallner är också engagerad.
 • Kontrollbesök har gjorts från Värmdö kommun både avseende vattenverket och reningsverket. Allt OK.
 • Larm från VA-husen kopplas numera bort med hjälp av ett ”äggklocksliknande vred” som samtidigt tänder belysningen i byggnaderna. Bra vid underhåll/service.
 • Nyemission från 50´ till 140´i Bergs VA AB.
  Omstämpling av A-aktier till B-aktier.
  Alla aktier lika – ett aktieslag – (inga A- eller B-aktier).
  Försäljning av BVA-aktier till anslutna fastighetsägare (alla är numera aktieägare).
 • 2016-05-28 extra bolagsstämma. Val av ny styrelse.
 • Projekt Stackängen börjar ta form.
  Info-möten, utsättning av ledningsväg.
  15 st. anslutningsavtal påskrivna hösten 2016.
 • Förhandling med Värmdö kommun om avgifter för slamtömning.
 • Besök från Ornö. Visning av vatten- och avloppsverk.
 • Besök av Elva AB (leverantör av reningsverket).
  Planer för ev. framtida utbyggnad.
  Diskussion om kommunens krav på vårt renade avloppsvatten.
  BVA planerar att ansöka om ändring av krav-värden.
 • Bergs VA tilldelas utmärkelsen ”Årets Skärgårdsföretag 2016” med motiveringen
  ”Med kämparvilja, nytänkande och engagemang har Bergs VA gjort en avgörande och bestående skillnad för många”.
 • Förbättring av vårt datainformationssystem. 
  Ny vattenmätare ger mer exakt info om vattenförbrukningen.
  Trådlös IR-kamera ger info/bilder från avloppsbassängen.
 • Nyskriven broschyr ”Möja brunnen” , informerar om skötsel av avloppsbrunnen, skickades ut till alla anslutna fastigheter.
 • Inköpt 2 st. vagnar som kan kopplas till en fyrhjuling.
  Används för spolning och sugning vid service och underhåll.
 • När vintern kom fick vi två vattenläckor p.g.a. söderfrusna vattenmätare.
  Stäng gärna av inkommande vatten under vintern på ventilen i marken utanför huset (om sådan finns) eller på ventilen inkommande vatten på vattenmätaren (före mätaren).  


Ingen risk att dricka avsaltat vatten

Publicerad den 23 August 2015

Teorin att avsaltat vatten skulle kunna medföra hälsorisker har inget allmänt vetenskapligt stöd bland forskarna.

- Det finns ingen anledning att vara rädd för att dricka avsaltat vatten vad vi vet i dagsläget, säger Christer Pettersson på Livsmedelsverket.

Läs mer i Skärgårdens artikel 6 augusti 2015


Invigning!

Publicerad den 1 July 2014

Invigning av Bergs VA på Möja

Solen, vattnet och landshövdingen strålade vid invigningen av Bergs VA

Fredagen den 27 juni 2014 samlades Möjabor, politiker, press och samarbetspartners i Möjahallen för invigningen av Bergs VA och för att höra hur detta och Fiberprojektet positivt kommer att påverka Möjas framtid.

Bergs VA har borrat 100 meter genom berg, grävt c:a 4 kilometer ledningar (till största delen tillsammans med Möjaskärgårdens Bredband och Vattenfall), över 90 anslutna fastigheter, och under hösten gör vi klart hela ledningsnätet mellan Löka och Möjaström.

Chris Heister (landshövding), Gustav Hemming (miljö- och skärgårdslandstingsråd) och Monica Pettersson (kommunstyrelsens ordförande) pratade bland annat om anläggningens bidrag till en bättre skärgårdsmiljö och om de förbättrade förutsättningarna för boende och näringsliv på Möja.

Efter informationsmötet var det dags för landshövdingen Chris Heister att vrida på kranen, och ur en provisorisk fontän strålade vattnet till allas förtjusning.

 

 

Här kan du ladda ner ett bildspel (87 MB) som visar hur arbetet gick till.

 

Tack till alla fantastiska människor som hjälpt till i detta projekt!

 

/Styrelsen, Bergs VA