Årskrönika 2017 BVA

Publicerad den 23 januari 2018
 • Tillsyn och underhåll av vatten- och avloppsverk har under året skötts av Peter Undin, Berra Lindblad och Johan Sundman med veckovist ansvar.
 • Kontrollbesök har gjorts från Värmdö kommun både avseende vattenverket och reningsverket. Allt OK.
 • Vatten- och avloppsprover har tagits vid åtta tillfällen enligt Värmdö kommuns krav.
 • Samtliga vattenprover var godkända och provsvaren går att se på vår hemsida under rubriken ”vattenkvalitet”. Vårt avloppsvatten renas vad gäller fosfor med 97,8 % och vad gäller BOD7 (syreförbrukande ämnen) med 94,6 %. Vi klarar därmed kommunens krav på fosfor men inte riktigt för BOD7.
 • Årsstämman hölls i Möja-hallen 2017-04-29.
 • Under våren och sommaren färdigställdes ”projekt Stackängen” där 15 fastigheter ansluts till BVA.
 • Under hösten installerades:
  • Evodor luktreducerare som tar bort den lukt från reningsverket som ibland förekom.
  • Dose Master pH-justerare som justerar (minskar) pH-värdet på uen till önskat värde.
 • BVA har installerat brandlarm i båda husen.
 • 9 fastigheter i Norrsundshage har framfört önskemål om anslutning till BVA.
 • Tänkbar dragning av ledningar är ”utpinnad” och markupplåtelseavtal är skrivna.
 • Planerad grävstart våren 2018. 
 • En tredje vattenreningsmaskin är beställd för leverans våren 2018.


Årskrönika 2016 BVA

Publicerad den 18 februari 2017
 • Tillsyn och underhåll av vatten- och avloppsverk har skötts av Peter Undin, Berra Lindblad och Johan Sundman med veckovist ansvar. Magnus Wallner är också engagerad.
 • Kontrollbesök har gjorts från Värmdö kommun både avseende vattenverket och reningsverket. Allt OK.
 • Larm från VA-husen kopplas numera bort med hjälp av ett ”äggklocksliknande vred” som samtidigt tänder belysningen i byggnaderna. Bra vid underhåll/service.
 • Nyemission från 50´ till 140´i Bergs VA AB.
  Omstämpling av A-aktier till B-aktier.
  Alla aktier lika – ett aktieslag – (inga A- eller B-aktier).
  Försäljning av BVA-aktier till anslutna fastighetsägare (alla är numera aktieägare).
 • 2016-05-28 extra bolagsstämma. Val av ny styrelse.
 • Projekt Stackängen börjar ta form.
  Info-möten, utsättning av ledningsväg.
  15 st. anslutningsavtal påskrivna hösten 2016.
 • Förhandling med Värmdö kommun om avgifter för slamtömning.
 • Besök från Ornö. Visning av vatten- och avloppsverk.
 • Besök av Elva AB (leverantör av reningsverket).
  Planer för ev. framtida utbyggnad.
  Diskussion om kommunens krav på vårt renade avloppsvatten.
  BVA planerar att ansöka om ändring av krav-värden.
 • Bergs VA tilldelas utmärkelsen ”Årets Skärgårdsföretag 2016” med motiveringen
  ”Med kämparvilja, nytänkande och engagemang har Bergs VA gjort en avgörande och bestående skillnad för många”.
 • Förbättring av vårt datainformationssystem. 
  Ny vattenmätare ger mer exakt info om vattenförbrukningen.
  Trådlös IR-kamera ger info/bilder från avloppsbassängen.
 • Nyskriven broschyr ”Möja brunnen” , informerar om skötsel av avloppsbrunnen, skickades ut till alla anslutna fastigheter.
 • Inköpt 2 st. vagnar som kan kopplas till en fyrhjuling.
  Används för spolning och sugning vid service och underhåll.
 • När vintern kom fick vi två vattenläckor p.g.a. söderfrusna vattenmätare.
  Stäng gärna av inkommande vatten under vintern på ventilen i marken utanför huset (om sådan finns) eller på ventilen inkommande vatten på vattenmätaren (före mätaren).  


Ingen riska att dricka avsaltat vatten

Publicerad den 23 augusti 2015

Teorin att avsaltat vatten skulle kunna medföra hälsorisker har inget allmänt vetenskapligt stöd bland forskarna.

- Det finns ingen anledning att vara rädd för att dricka avsaltat vatten vad vi vet i dagsläget, säger Christer Pettersson på Livsmedelsverket.

Läs mer i Skärgårdens artikel 6 augusti 2015


Invigning!

Publicerad den 1 juli 2014

Invigning av Bergs VA på Möja

Solen, vattnet och landshövdingen strålade vid invigningen av Bergs VA

Fredagen den 27 juni 2014 samlades Möjabor, politiker, press och samarbetspartners i Möjahallen för invigningen av Bergs VA och för att höra hur detta och Fiberprojektet positivt kommer att påverka Möjas framtid.

Bergs VA har borrat 100 meter genom berg, grävt c:a 4 kilometer ledningar (till största delen tillsammans med Möjaskärgårdens Bredband och Vattenfall), över 90 anslutna fastigheter, och under hösten gör vi klart hela ledningsnätet mellan Löka och Möjaström.

Chris Heister (landshövding), Gustav Hemming (miljö- och skärgårdslandstingsråd) och Monica Pettersson (kommunstyrelsens ordförande) pratade bland annat om anläggningens bidrag till en bättre skärgårdsmiljö och om de förbättrade förutsättningarna för boende och näringsliv på Möja.

Efter informationsmötet var det dags för landshövdingen Chris Heister att vrida på kranen, och ur en provisorisk fontän strålade vattnet till allas förtjusning.

 

 

Här kan du ladda ner ett bildspel (87 MB) som visar hur arbetet gick till.

 

Tack till alla fantastiska människor som hjälpt till i detta projekt!

 

/Styrelsen, Bergs VA