BergsVA AB

BergsVA äger och driver en avsaltnings- och reningsanläggning för fastigheter och företag inom byarna Berg och Löka på Möja i Stockholms skärgård. 
Bolaget ägs av ägarna till de anslutna fastigheterna enligt principen en aktie per fastighet. I dagsläget är 155 fastigheter är aktivt anslutna till VA-verket (okt 2022)
Information om styrelse, adress mm finns under fliken KONTAKT

Kostnader och avgifter

Förutom anslutningskostnaden 225 000 kr (2023) så står fastighetsägaren för kostnader och installation av pumpbrunn, pump, vattenmätare och larmskåp och allt arbete på den egna fastigheten. Det är ett LPS-system där pump och brunn tillhör fastighetsägaren.
De löpande avgifterna är 7000 kr/år samt 30kr/m3 vatten (2023)

Intresseanmälan

En formell intresseanmälan kan göras under fliken KONTAKT.

Nu bygger vi ut!

Artikel från tidningen Skärgården

Årsmöte

Årsmöte i BVA hålls lördagen den 1 juni 2024 kl 10.00 i Möjahallen.