Årskrönika 2021 BVA

Publicerad den 28 October 2022
 • Under slutet av året så avled bolagets ordförande, Olle Söderbaum. Resterande styrelse formerade sig för att ta tag i allt det som Olle tidigare skött. Styrelsen riktar återigen ett stort tack till Olle och allt arbete och alla resurser som han lagt ner under alla år.

 

 • Tillsyn och underhåll av vatten- och avloppsverk har under året skötts av Peter Undin, huvudansvarig, och Berra Lindblad, Johan Sundman och Mats Åbrandt med veckovist ansvar.

 

 • Under året har ytterligare 1 fastighet knutits till BVA och 10 fastigheter påkopplats. Antalet aktivt anslutna var vid slutet av året 153 fastigheter. Det finns fortfarande ett stort intresse att ansluta sin fastighet till BergsVA. Ett 15-tal fastigheter har tidigare skickat in en intresseanmälan men därifrån till att komma i gång med bygge tar tid, men intresset kvarstår. Vår bedömning är att det blir 2-6 nya anslutningar under 2022.
   
 • Vatten- och avloppsprover har tagits vid nio tillfällen enligt Värmdö kommuns krav.
  Samtliga vattenprover var godkända och provsvaren går att se på vår hemsida under rubriken ”vattenkvalitet”.Och som tidigare har vårt avloppsvatten renats vad gäller fosfor med 99 % och vad gäller BOD7 (syreförbrukande ämnen) med drygt 98 %. Vi klarade därmed kommunens krav på fosfor och BOD7.
   
 • Årsstämman hölls vid Möja-hallen 2021-06-12. Protokollet finns på hemsidan.

 

 • Midsommar är den helg på året då det förbrukas mest vatten.
  Inför årets midsommar gick Olle ut med en liten vädjan om att inte slösa med vattnet. Resultatet blev en något mindre förbrukning än förra året trots fler anslutna fastigheter. Spiggen stökade dock till det ordentligt. Det visar sig att intaget/silen ute i fjärden var mer eller mindre igensatt av musslor och framför allt spigg. På midsommaraftonens morgon kommer dykare dit och finner att silen är igensatt och gör rent. Våra tillsynsmän tar upp pumpen och rengör. Det var också problem med en av två distributionspumpar som pumpar ut vattnet i ledningarna som troligtvis berodde på störningar och strömavbrott vid åska. Totalt klarade sig midsommarhelgen med två maskiner i stället för tre och det tack vare den lite mindre förbrukningen. Och framför allt tack vare våra tillsynsmän som ställde upp i midsommarhelgen.

 

 • Diskussioner har påbörjats under året ang dragning av ledningsnätet fram till Fornby. Om det skulle bli aktuellt så kan vi nog se att det kan betraktas som att vi nått fram till två ändstationer på vårt VA-nät (Fornby och Norrsundshage). Avståndet blir annars helt enkelt för långt. 

 

För dig som inte vill göra den årliga rengöringen/kontrollen själv av avloppstanken (se länk Informationsfolder) vill jag påminna om möjligheten att köpa tjänsten av Berra Lindblad (bsblindblad@gmail.com, 070-865 75 52).

årskrönika

« Tillbaka