Årskrönika 2020 BVA

Publicerad den 11 February 2021
 • Tillsyn och underhåll av vatten- och avloppsverk har under året skötts av Peter Undin, Berra Lindblad, Johan Sundman och Mats Åbrandt med veckovist ansvar.
   
 • Vatten- och avloppsprover har tagits vid åtta tillfällen enligt Värmdö kommuns krav.
  Samtliga vattenprover var godkända och provsvaren går att se på vår hemsida under rubriken ”vattenkvalitet”. Vårt avloppsvatten har renats vad gäller fosfor med 99 % och vad gäller BOD7 (syreförbrukande ämnen) med drygt 98 %. Vi klarade därmed kommunens krav på fosfor och BOD7.
   
 • Årsstämman hölls vid Möja-hallen, utomhus, 2020-06-13.
   
 • På årsstämman bestämdes att driftsavgiften ska höljas fr.o.m. 2021.
  Den fasta till 6 000 kr/år fördelat på 3 000 kr i juni och 3 000 kr i december.
  Den rörliga till 30 kr/kbm förbrukat vatten enligt vattenmätaren.
   
 • I juni installerades en helt manuell handpump i vattenverket.
  Tanken är att vid ett längre strömavbrott eller haveri kan man ta sig till vattenverket och hämta vatten i egna dunkar.
    
 • Midsommarhelgen är den helg på året då det förbrukas mest vatten.
  Just denna sommar var det lite svårt att förutse om det skulle bli fler eller färre på ön.
  BVA har tre vattenmaskiner som producerar över 100 kbm/dygn och ändå kan det bli ansträngt dagtid under midsommarhelgen. Då förbrukar vi, per timme, långt mer än vi kan producera. Därför gick vi även i år ut med en liten vädjan om sparsamhet med vattnet just till midsommar. Den hörsammades verkligen och trots att vi åter var fler inkopplade fastigheter än tidigare somrar, gick det inte åt mer vatten än förra året på midsommarafton (totalt 65 kbm).
   
 • Mitt i juli, när behovet av vatten var som störst, fick vi problem med elförsörjningen från Vattenfall. Trots att de försökte laga felet samma kväll blev det ändå flera strömavbrott till innan allt var färdig reparerat.
   
 • Under sommaren har också dykinspektioner av våra ut- och inloppsledningar på sjöbotten genomförts. Allt såg bra ut.
   
 • I slutet av sommaren blev de nya gästtoaletterna i Kyrkviken anslutna till BVA.
  Hamnföreningen förhandlar med kommunen beträffande kostnader för driften och därmed indirekt hur toaletterna ska vara öppna framöver.
   
 • Under 2020 har endast två nya fastigheter anslutits till BVA.
  Vi har däremot hela 17 fastigheter som anmält sitt intresse för anslutning, ofta i samband med avstyckning. Då avstyckning och bygglov tar lång tid vet man inte när det blir aktuellt för dessa fastigheter med anslutning. 
   
 • För dig som inte vill göra den årliga rengöringen/kontrollen själv av avloppstanken vill jag påminna om möjligheten att köpa tjänsten av Berra Lindblad 
  (bsblindblad@gmail.com, 070-865 75 52). 
   

årskrönika

« Tillbaka