Årskrönika 2019 BVA

Publicerad den 10 February 2020
 • Tillsyn och underhåll av vatten- och avloppsverk har under året skötts av Peter Undin, Berra Lindblad och Johan Sundman med veckovist ansvar.
   
 • Vatten- och avloppsprover har tagits vid åtta tillfällen enligt Värmdö kommuns krav.
  Samtliga vattenprover var godkända och provsvaren går att se på vår hemsida under rubriken ”vattenkvalitet”. Vårt avloppsvatten har renats vad gäller fosfor med 98 % och vad gäller BOD7 (syreförbrukande ämnen) med drygt 98 %. Vi klarade därmed kommunens krav på fosfor och BOD7.
   
 • Årsstämman hölls i Möja-hallen 2019-06-01.
   
 • Under 2019 har stamledningen till Norrsundshage färdigställts.
  Nio fastigheter har fått en anslutningspunkt för VA vid tomtgräns.
  Det som återstår är arbeten på den egna fastigheten med installation av avloppstank och anslutning av vatten och avlopp till huset.

  Anslutningen av Norrsundshage var, med största sannolikhet, den sista större sammanhängande utbyggnaden av VA-nätet för BVA. I framtiden kommer endast enstaka fastigheter tillkomma, främst i form av avstyckningar.   
    
 • Förutom Norrsundshage har BVA tecknat 5 st. nya anslutningsavtal under 2019
  bl.a. med gästhamnarna i Berg och Löka. Gästtoaletterna (WC och handfat) i Löka blev klara under året medan de i Berg är planerade till nu i sommar. 
   
 • Anslutningsavgiften för VA höjdes under 2019 till 185 000 kr.
  Varje ny förfrågan kostnadsberäknas vilket innebär att i undantagsfall kan anslutnings-avgiften överstiga 185 000 kr. Styrelsen har bestämt att Bergs VA AB (vårt gemensamma bolag) inte ska förlora pengar på en ny anslutning. 
   
 • Midsommarhelgen är den helg på året då det förbrukas mest vatten.
  BVA har tre vattenmaskiner som producerar över 100 kbm/dygn och ändå kan det bli ansträngt dagtid under midsommarhelgen. Därför gick vi i år ut med en liten vädjan om sparsamhet med vattnet just till midsommar. Den hörsammades verkligen och trots att vi var fler inkopplade fastigheter än tidigare somrar förbrukade vi mindre vatten på midsommarafton (62 kbm).
   
 • För dig som inte vill göra den årliga rengöringen/kontrollen själv av avloppstanken vill jag påminna om möjligheten att köpa tjänsten av Berra Lindblad 
  (bsblindblad@gmail.com, 070-865 75 52). 
    
   

 

årskrönika

« Tillbaka