Årskrönika 2018 BVA

Publicerad den 20 February 2019
 • Tillsyn och underhåll av vatten- och avloppsverk har under året skötts av Peter Undin, Berra Lindblad och Johan Sundman med veckovist ansvar.
   
 • Vatten- och avloppsprover har tagits vid åtta tillfällen enligt Värmdö kommuns krav.
  Samtliga vattenprover var godkända och provsvaren går att se på vår hemsida under rubriken ”vattenkvalitet”. Vårt avloppsvatten har renats vad gäller fosfor med 98 % och vad gäller BOD7 (syreförbrukande ämnen) också med 98 %. Vi klarar därmed kommunens krav på fosfor men inte riktigt för BOD7.
   
 • Årsstämman hölls i Möja-hallen 2018-05-12.
  På årsstämman beslutades om en nyemission på 40 000 från 140 000 till 180 000.
  Anledningen var att BVA hade slut på aktier och tanken är att alla ägare till en ansluten fastighet ska kunna vara aktieägare.
   
 • En kväll i mars råkade vi ut för ett haveri i vattenverket. En slangkoppling gick sönder på inkommande sjövatten i takhöjd och allt dränktes i vatten inklusive vårt dataskåp.
  Det blev kortslutning, totalstopp och översvämning. Redan nästa morgon kom leverantören, El-kullis, med svävare till Möja. Vid lunchtid hade vi åter vatten.
  Haverikostnaderna täcktes av vår försäkring.
  (Slangkopplingen i taket är numera borttagen och svetsad). 
   
 • I maj installerades vattenmaskin nummer 3. Den har en angiven kapacitet på 45 kbm/dygn vilket gör att vi nu totalt kan producera mellan 105 - 115 kbm/dygn. 
  2018 hade vi ca. 125 anslutna fastigheter (+ ca. 25 som inte var färdiga med sin inkoppling). Högsta belastningen 2018 var under midsommar med en åtgång på 68 kbm.   
   
 • I samband med att vi installerade vattenmaskin 3 blev vi tvungna att byta ut sjövattenpumpen till en med större kapacitet (+ en i reserv). Våra två gamla pumpar såldes till andra anläggningar i Stockholms skärgård. BVA har även sålt två mindre vattenmaskiner som vi tidigare hade som reserv- och vintermaskiner. Dessa köpte vi begagnade av restaurang Pärlan och de återfinns nu på Ingmarsö.  
   
 • Under hösten har Berra Lindblad börjat gräva för anslutning av 9 fastigheter i Norrsundshage. Arbetet fortsätter i vår när tjälen är borta.
   
 • Förutom Norrsundshage har BVA tecknat 3 st. nya anslutningsavtal under 2018. 
   
 • Arbetet med att ta fram exakta kartor var våra VA-ledningar, ventiler och brunnar är nedgrävda har fortsatt. Inmätningen sker med hjälp av GPS-punkter. 
   
 • BVA har under året presenterat tjänsten ”Felanmälan” på hemsidan (under kontakt).
  Via ett mail, som omvandlas till ett SMS, ringer jourhavande tillsynsman upp.
   
 • Berra Lindblad har börjat åta sig underhållsservice av avloppstanken.
  De som inte själva vill utföra den årliga rengöringen/kontrollen kan teckna avtal med Berra (070-865 75 52).  
   

årskrönika

« Tillbaka