Årskrönika 2017 BVA

Publicerad den 23 January 2018
 • Tillsyn och underhåll av vatten- och avloppsverk har under året skötts av Peter Undin, Berra Lindblad och Johan Sundman med veckovist ansvar.
 • Kontrollbesök har gjorts från Värmdö kommun både avseende vattenverket och reningsverket. Allt OK.
 • Vatten- och avloppsprover har tagits vid åtta tillfällen enligt Värmdö kommuns krav.
 • Samtliga vattenprover var godkända och provsvaren går att se på vår hemsida under rubriken ”vattenkvalitet”. Vårt avloppsvatten renas vad gäller fosfor med 97,8 % och vad gäller BOD7 (syreförbrukande ämnen) med 94,6 %. Vi klarar därmed kommunens krav på fosfor men inte riktigt för BOD7.
 • Årsstämman hölls i Möja-hallen 2017-04-29.
 • Under våren och sommaren färdigställdes ”projekt Stackängen” där 15 fastigheter ansluts till BVA.
 • Under hösten installerades:
  • Evodor luktreducerare som tar bort den lukt från reningsverket som ibland förekom.
  • Dose Master pH-justerare som justerar (minskar) pH-värdet på uen till önskat värde.
 • BVA har installerat brandlarm i båda husen.
 • 9 fastigheter i Norrsundshage har framfört önskemål om anslutning till BVA.
 • Tänkbar dragning av ledningar är ”utpinnad” och markupplåtelseavtal är skrivna.
 • Planerad grävstart våren 2018. 
 • En tredje vattenreningsmaskin är beställd för leverans våren 2018.

årskrönika

« Tillbaka