Årskrönika 2016 BVA

Publicerad den 18 February 2017
 • Tillsyn och underhåll av vatten- och avloppsverk har skötts av Peter Undin, Berra Lindblad och Johan Sundman med veckovist ansvar. Magnus Wallner är också engagerad.
 • Kontrollbesök har gjorts från Värmdö kommun både avseende vattenverket och reningsverket. Allt OK.
 • Larm från VA-husen kopplas numera bort med hjälp av ett ”äggklocksliknande vred” som samtidigt tänder belysningen i byggnaderna. Bra vid underhåll/service.
 • Nyemission från 50´ till 140´i Bergs VA AB.
  Omstämpling av A-aktier till B-aktier.
  Alla aktier lika – ett aktieslag – (inga A- eller B-aktier).
  Försäljning av BVA-aktier till anslutna fastighetsägare (alla är numera aktieägare).
 • 2016-05-28 extra bolagsstämma. Val av ny styrelse.
 • Projekt Stackängen börjar ta form.
  Info-möten, utsättning av ledningsväg.
  15 st. anslutningsavtal påskrivna hösten 2016.
 • Förhandling med Värmdö kommun om avgifter för slamtömning.
 • Besök från Ornö. Visning av vatten- och avloppsverk.
 • Besök av Elva AB (leverantör av reningsverket).
  Planer för ev. framtida utbyggnad.
  Diskussion om kommunens krav på vårt renade avloppsvatten.
  BVA planerar att ansöka om ändring av krav-värden.
 • Bergs VA tilldelas utmärkelsen ”Årets Skärgårdsföretag 2016” med motiveringen
  ”Med kämparvilja, nytänkande och engagemang har Bergs VA gjort en avgörande och bestående skillnad för många”.
 • Förbättring av vårt datainformationssystem. 
  Ny vattenmätare ger mer exakt info om vattenförbrukningen.
  Trådlös IR-kamera ger info/bilder från avloppsbassängen.
 • Nyskriven broschyr ”Möja brunnen” , informerar om skötsel av avloppsbrunnen, skickades ut till alla anslutna fastigheter.
 • Inköpt 2 st. vagnar som kan kopplas till en fyrhjuling.
  Används för spolning och sugning vid service och underhåll.
 • När vintern kom fick vi två vattenläckor p.g.a. söderfrusna vattenmätare.
  Stäng gärna av inkommande vatten under vintern på ventilen i marken utanför huset (om sådan finns) eller på ventilen inkommande vatten på vattenmätaren (före mätaren).  

årskrönika

« Tillbaka