Vad händer i Bergs VA

Publicerad den 4 december 2014

Det var för ett år sedan (november 2013) som vi började gräva, många undrar säkert varför det tar så långtid, innan vi grävt klart, fyllt igen och installerat pumpbrunnar, kopplat el och anslutit vatten, det var ju i juni 2014 som anläggningen invigdes!

Dagsläget är så här

I Berg pågår för fullt inkopplingar och läggning av isotermledningar och vi beräknar vara klara i december med huvuddelen.

Stamledningen till Löka är klar, ett stort och mycket kostsamt projekt, med grova Isotermledningar och elanslutningar för dessa, under våren görs Löka klart (ca 25 fastigheter) med pumpbrunnar och inkopplingar.

Skaten med ca 30 fastigheter påbörjas i år och pågår så länge vintern tillåter och görs sen klart under våren.

Samordning med Vattenfall och Fiber sker på alla platser där så är möjligt och samordning av arbeten på respektive fastighet och inkopplingar görs av Knutpunkt Skärgård, 13043 Möja. Kontakt info@bergsva.se eller tel 08-12205060.

Samtidigt som vi under året byggt själva anläggningen och lagt ledningar så har vi också planerat en möjlig utbyggnad, efter 2016 när vi har praktisk erfarenhet av sommar förbrukningen, vi har lagt ledningar fram till Norrsundshage, vi har lagt ledningar fram till Undin på Lökaö mot Räväng och vi har lagt ledningar förbi Uffe Westerbergs verkstad efter Östermans varv. Totalt kan detta betyda en utbyggnad med ca 30 fastigheter och avloppsverket har förberetts för en sådan utbyggnad genom en utjämningstank, som kan ta emot under dagen och bearbeta nattetid. Beslut om utbyggnad fattas av styrelsen efter 2016.

Aktier till alla anslutna som betalt kommer att utges under våren och målet är att ha 100-110 fastigheter anslutna och aktieägare till den 30/6 2015.

Styrelsen

Bergs VA ab

« Tillbaka