Intresseanmälan

Adress

Bergs VA AB
Box 46
130 43 Möja
info@bergsva.se
Org.nr: 556946-2640
Bankgiro: 507-0263

Styrelse styrelsen finansierar BVA med 2,5 miljoner kr

Projektgrupp, bygge och grävning

Projektgrupp, avtal, finansiering och redovisning

Huvudentreprenörer

Frågor om inkoppling, grävning, pumpbrunnar eller annat