Nu gräver vi vidare

Publicerad den 11 februari 2014

Efter möten med Styrelsen och projektgruppen har vi beslutat att gräva Grenledningarna i Berg med start 24/2 och efter det startar vi ledningsgrävningen Klockarbacken och Långfredan.

Samläggningsmöte med Vattenfall och Fibergruppen den 20/2.

Henri Tengvall informerar direkt berörda fastigheter per mail med karta, i princip följer vi den förra VA gruppens dragning. Klicka här för att öppna kartan.

Samordning

Samordningsansvarig för Grenledning 1 (mellan 2:139 & 2:135) Henri

Samordningsansvarig för Grenledning 2 (mellan 2:148 & 2:154) första delen Henri sen Thomas Kalmér.

Samordningsansvarig för Grenledning 3 (från 1:44 och bageriet) Olle Söderbaum och Johan Brandt.

Samordningsansvarig för Klockarbacken & Långfredan Lasse Wärnberg

I mars räknar vi med att gå ut med all information om pumpstation, larm osv alltså hur det kommer att kopplas ihop på er fastighet, när ledningarna är framdragna.

 

NÄSTA MÖTE

Ett uppföljningsmöte med alla som är intresserade planeras under Påskveckan, vilken dag passar bäst?

 

Styrelsen Bergs VA

« Tillbaka