Grävningen fortsätter enligt plan

Publicerad den 20 januari 2014

Grävning pågår

Grävningen fortsätter enligt plan och stamledningen är helt klar i januari, totalt 720m från skolan till korsningen. Fiber och Vattenfall har lagts samtidigt.

Alla tillstånd är sökta för bygget av vatten och avloppsverk, byggstart april och invigning till midsommar.

Kostnaderna följer plan och anslutningen kommer att kosta max 190,000 inkl pump, fullt utbyggt kommer kostnaderna bli lägre (pengar tillbaka 2015).

Under våren startar arbetet med grenledningar i Berg (1,2,3) och under hösten byggs stamledningen vidare mot Klockarbacken, Skaten och Möjaström. Vi behöver hjälp med planering och utsättning i första hand för grenledningarna i Berg och sen för övriga områden.

Om allt går som tänkt och om vi inte stöter på nya problem kommer även Löka kunna kopplas på 2015, med byggstart hösten 2014.

Kontakta Per Olsson (0706309049) eller Henri Tengvall (0702108104) om du kan hjälpa till med planering och utsättning av grenledningar 1, 2, 3 i Berg.

I samarbete med Swedbank (som också var med och stötta Möjahallen) har styrelsen förhandlat fram ett förmånligt lån, se mer på hemsidan.

Styrelsen Bergs VA

« Tillbaka