Dagsläget BVA februari 2015

Publicerad den 18 februari 2015

Nedgrävning av pumpbrunnar, inkopplingar av el & VVS samt borttagande av gamla brunnar tar ca 1 vecka per fastighet eller ca 100 veckor totalt, vi är helt klara med 20 och ytterligare ca 30 blir klara under våren, resten görs hösten 2015 och våren 2016.

Efter nyår har vi lagt ut 110 meter utloppsledning och hela ledningsnätet (7 km) har mäts ut med GPS och all viktig information som ventiler, ledningsdimensioner, Isoterm finns nu digitalt med hjälp av Johan Nyström, Clintons mätteknik som ju också hjälpt till med borrning och uppmätning av husen, stort tack.

Det arbete runt Bergs by som inte är klart, görs klart successivt under våren, om du undrar vad som gäller din fastighet så maila info@bergsva.se eller ring Knutpunkt Skärgård 08-12205060

För BVA ska bli klara med ledningsnätet som återstår på Skaten och i Löka samt avsluta Bergs by före midsommar så lägger vi upp arbetet enligt nedan

 

Skaten (27 fastigheter)

Berra Lindblad startar med Skaten 10-15/3, Kyrkbacken är första prioritet och detta arbete samordnas med Richard. Hela Skaten är 1500meter och mycket Isoterm, inga pumpbrunnar kommer göras förrän vi är helt säkra på att huvudledningen blir klar till midsommar. Samläggning med fiber och Vattenfall görs i stort sett överallt. Kontakta BVA info@bergsva.se för mer information.

Karta Skaten (3,7 MB)

Löka by (18 fastigheter)

Richard Undin har påbörjat grävning/schaktning, mycket är borrat. Huvudledningen har högsta prioritet och blir klart till midsommar. Några få pumpbrunnar kommer att grävas ned och kopplas in, kontakta BVA info@bergsva.se eller Knutpunkt Skärgård 08-12205060 för mer information. All grävning samläggs med fiber.

Karta Löka by (2,7 MB)

« Tillbaka