Hej alla fastighetsägare i Berg och Löka

Publicerad den 14 juli 2014

Invigningen är klar och nu börjar jobbet.

Läs noggrant igenom den mailade informationen, förbered på egen tomt tex var placeras pumpgropen (självfall), helst max 8m från huset, märk ut gamla ledningar så att grävaren inte gräver av något, gräv gärna själv.

I korthet ska vi dra ca 3km ledningar och sen ska på varje fastighet VA kopplas in vilket kräver samordning med El, VVS och gräv samt materialleveranser.

KNUTPUNKT BVA

För att ni inte ska behöva ringa El, VVS, gräv osv så kommer BVA anlita Knutpunkt skärgård med Lena Linblad som samordnare tel 08-12205060 mail info@bergsva.se.

Vi bifogar en grov tidplan och innan vi börjar på er fastighet får ni ett nytt meddelande. Lena har en lista med flera El, Gräv och VVS alternativ och tanken är att vi kör med två grävlag så att arbetet på fastigheterna kan påbörjas parallellt med ledningsgrävningen. Om allt går som det ska och vintern inte ställer till något så är vi klara i Berg sent i höst och grävningen mellan skolan och Löka korset är klart, under våren görs Löka klart.

En kontrollplan upprättas och för att varje jobb ska göras likvärdigt görs en besiktning (Per Olsson), kontrollplan skickas ut med prislistan senare i juli.

JUST NU

Just nu gör vi klart mellan Skolan och Berg och vi gör ledningsdragningen 5 på kartan (450m) under sommaren, det påverkar inte sommar lugnet.

GRÄVSTART 18/8 BERG

Från 18 augusti när lugnet sänker sig över Möja då sätter vi igång med 1 och samtidigt förbereder vi arbetet på respektive fastighet, sedan blir det 2, 3 och 4. Områdesansvariga 3. Mats Eriksson 4. Bengt Högberg. Förutsättningen för att vi ska kunna gräva är att ledningsdragningen är utsatt och att berörda markägare skrivit på ett Markupplåtelseavtal. Område 1 & 2 är redan utsatt och 3 & 4 kommer att göras klart senast 10/8, ingen grävning påbörja förrän hela dragningen är utsatt.

VAD KAN NI GÖRA

Ni kan på er tomt förbereda var pumpgropen ska grävas ned, idealiskt ca 8m från huset är det mer än 10m behövs förlängningskablar för el (extra kostnader), ni kan själva kolla om ni kan få ned 1700 eller 1200 tank, tänk på att det går att fylla upp, man behöver inte bara gräva ned. Fördelen med 1700 är att det blir frostfritt, till 1200 behövs en elslinga. Tanken ska ligga med självfall från huset, ni kan gräva anslutningsledningar 90cm för frostfritt (mellan 50-90 läggs isolerskivor och så fyller man upp med jord, <50cm Isoterm). Fastigheter som behöver Isotermledningar ska tänka på att dom ligger skyddade för solljus och 4hjulingar.

Märk ut befintliga vatten, el och dräneringsledningar i närheten av tänkt grävning för VA, det underlättare jobbet.

LÖKA

Löka har två områdesansvarig Ronnie Kjellgren och Micke Wiblom, vid vårt senaste möte gick vi igenom ett grovt förslag till dragning och under juli kommer dom diskutera detta med berörda fastighetsägare. En karta upprättas, ledningsdragningen sätts ut och en tidplan görs.

PRISLISTA OCH ANNAT (allt + moms om inget annat anges)

Görs klar under juli, OBS ROTAVDRAG gäller för arbete.

Varje hantverkare fakturerar själva för sin arbetstid och sitt material.

Timtider El & VVS kommer

Grävare 600kr/tim inkl maskin 3-5ton + gubbe (som hjälper till att lägga rör) 350kr/timme + moms. Här har ni mycket att spara genom att göra jobbet själva

Pumpgrop med vattenmätare 33.000kr inkl moms faktureras av BVA, priset är framtaget för order om 30st/gång och leverans 10/gång, för er som avvaktar med köp/anslutning till efter våren 2015 kan priset komma att ändras. Rörliga kostnader tar BVA ut först när Vattenmätare och Pumpgrop är installerad.

Ledningskostnader

Normalt vid frostfritt 32/40 diameter, över 120m 50 slang. Om det inte går att lägga frostfritt gäller Isoterm. Priser kommer, Isoterm är ca 10ggr dyrare.

Vattennyckel för de fastigheter som vill stänga av vatten under vintern, pris kommer

Förankringsmaterial för pumpgrop, spännöglor eller bergdubbar ca 3000kr, det behövs där grundvattnet kan trycka upp tanken, Grävaren avgör var det behövs.

El kopplas till 3fas

 

Klicka här för att ladda ner ledningskarta i .GIF format (0,3 MB).

Klicka här för att ladda ner ledningskarta i .PDF format (2,3 MB).

www.bergsva.se

Styrelsen

« Tillbaka