Informationsfolder om brunnar

Publicerad den 26 mars 2014

Vi erbjuder två alternativa avloppsbrunnar, Möjabrunnen, som är 1200 eller 1700 mm hög, beroende på möjlighet att gräva, eller en lågbrunn på hela 400 liter som är 660 mm hög och kan placeras i källare eller frostfritt under huset. Bägge levereras med pump, backventil, vippor, styrskåp och larm.

Klicka här för att läsa första sidan i informationsfoldern. Hela foldern kommer att delas ut på informationsmötet den 19 april.

 

« Tillbaka