VARFÖR BVA?

Utan gemensamt VA ingen utveckling = färre arbetsplatser = gradvis sämre närservice.

BVA behövs nu! för vår miljö, utveckling och framtida värden

Klicka här för att läsa presentationen i PDF-format (8 MB)

Klicka här för att läsa presentationen i PowerPoint-format (8 MB)